Nevina dječica ili Mladenci

Mučenici koje je dao poubijati židovski kralj Herod, htijući se na takav način riješiti novorođenoga Krista. 28. prosinca u Crkvi se spominjemo Nevine dječice. Ovaj blagdan pučki se zove i Sveti mladenci. Nevina dječica su ona koja su svojim tek započetim životom obilježila Kristov dolazak na zemlju. Herod, u strahu da bi ga taj novorođeni Kralj […]