Isus i Sotona (Mt 4,1–11)

Razmišljanje o tri Isusove kušnje u pustinji traži od nas da s kajanjem prepoznamo trenutke u životu kada su nam bogatstvo i novac bili previše važni, kada smo novinama i TV-om više hranili dušu nego Božjom riječju i kada smo se tvrdokorno i bezobzirno držali svojih praznovjerja i fanatizama, kada smo prodali dušu ideologiji i […]

Upozorenje koje smo dobili

Prije dva dana dobili smo upozorenje od Nadbiskupije u kojem stoji da će biti veće kontrole od Gesundheitsamta ne samo ispred crkve nego i u samoj crkvi. Rečeno nam je da se obavezno trebamo pridržavati distance u crkvi kao i da obavezno trebamo nositi maske. Ispred crkve nam je strogo zabranjeno zadržavanje, pogotovo druženje u […]

Proročanstvo Bl. Dj. Marije o masonima i o onom što će oni činiti ljudima

Sve što je izrečeno tada bilo je nezamislivo, a danas… Tada mladoj redovnici Marianni Torres 1610. godine, 100 godina prije nastanka prve masonske lože, izrečene su poruke od Blažene Djevice Marije koje upozoravaju na masonsko djelovanje u 20. i 21. stoljeću. Majka Božja poručila je Marianni kako će progoni Crkve pod utjecajem đavla biti strašni te je opisala […]