Isus i Sotona (Mt 4,1–11)

Razmišljanje o tri Isusove kušnje u pustinji traži od nas da s kajanjem prepoznamo trenutke u životu kada su nam bogatstvo i novac bili previše važni, kada smo novinama i TV-om više hranili dušu nego Božjom riječju i kada smo se tvrdokorno i bezobzirno držali svojih praznovjerja i fanatizama, kada smo prodali dušu ideologiji i […]

Znadete li da se relikvije Sveta Tri kralja nalaze se u Kölnu?

Unatoč dimenzijama, statusu njemačkog nacionalnog svetišta, arhitekturi i drugim posebnostima koje je čine najpopularnijom i najvećom gotičkom crkvom sjeverne Europe katedrala u sebi krije blago koje je i razlog njezinog nastanka: relikvije Sveta tri kralja Gašpara, Melkiora i Baltazara. U najvećoj gotičkoj crkvi sjeverne Europe čuvaju se relikvije Sveta tri kralja. Zdanje koje je simbol […]