Sv. Fabijan i Sebastijan

Crkva 20. siječnja slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena sv. Fabijana i sv. Sebastijana.  Prvi od njih – sv. Fabijan – izabran je za Papu 236. godine. Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon […]