Moralno-etički problemi korona krize o kojima se ne govori zbog etiketiranja i moralnog ucjenjivanja

Doprinos javnoj raspravi o etičkim aspektima cijepljenja protiv Covida-19 u kontekstu moralnog propitivanja cjelokupne korona krize, za Hrvatsku katoličku mrežu iznosi moralni teolog dr. sc. Damir Šehić, profesor moralne teologije i bioetike s Teološko – katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru. Etički aspekti cijepljenja protiv SARS-CoV-2 i moralni problemi korona krize Svjetska kriza uzorkovana pandemijom nije […]