Započinje proljetni kvatreni tjedan

U prvu korizmenu nedjelju započinje i proljetni kvatreni tjedan koji je posvećen pokori i obraćenju.

Posebno se ističu srijeda, petak i subota kao kvatreni dani, a u subotu je i liturgija kvatri te se slavi misa za oproštenje grijeha.