Duh Sveti je dar uskrslog Isusa

Danas je svetkovina Duhova ili Pedesetnice s kojim završava uskrsno ili vazmeno vrijeme. Isus Krist je rekao svojim sljedbenicima da je bolje za njih da On ode kako bi im poslao duha Branitelja koji će ih upućivati u svu istinu (usp. Iv 16) Čudno izgleda da je bolje da ode Isus, a da dođe Duh […]