Kada smijem ići na svetu pričest?

Kada dođemo na sv. misu primjećujemo da se manji broj ljudi pričešćuje, a većina ostaje na svojim mjestima. Zar su svi ti ljudi teški grešnici? Naravno da ne! Radi se o neznanju ili krivom vjerskom odgoju. Grešnik je svaki čovjek. «Lažac je tko kaže da nema grijeha», napisao je apostol Ivan. No, valja razlikovati laku […]