Sveti Pio V., papa

Sveti Pio V. smatrao je da Crkvi nisu potrebni nikakvi topovi ni vojska, nego ovo oružje: suze, post, molitva, Biblija. Tridentski je sabor u povijesti Crkve bio jedan od najvećih sabora. To danas s ozbiljnim i objektivnim povjesničarima možemo mirne duše reći. Naša se tvrdnja temelji na učincima i plodovima koji su iz toga sabora […]