Obredi Velike subote u našoj Misiji

Na Veliku subotu obredi bdijenja koji se sastoje od:

  1. Službe svijetla u kojoj se posebno ističe Blagoslov ognja i Vazmenog hvalospjeva uskrsnoj svijeći;
  2. Služba riječi u kojoj smo čitali tri čitanja i tri psalm te svečano zapjevali Slava Bogu na visini te još jedno čitanje, aleluja, Evanđelje i propovijed;
  3. Krsna služba koja se sastoji od Blagoslova vode i obnove Krsnog obećanja;
  4. Euharistijska služba.

Prvi obredi slavili su se u Kölnu u 17:30 sati, a zatim i u 22:00 sata, a predovodio ih je fra Vuk.

U Leverkusenu obredi su bili u 20:30 sata, te u Bergheimu u 24:00 sata, a predvodio ich je fra Zvonko Miličić.

U Bielsteinu obredi su bili u 20:30 sati te u Bonnu u 23:30 sata, a predovodio ich je fra Denis.

Na kraju svih obreda obavljen je i blagoslov uskrsnog jela i pila.

FDŠ