Biblija kao mobitel

Što bi bilo kad bismo s našom Biblijom postupali kao s našim mobitelom? – Imali bi je uvijek u torbi ili u džepu. – Više puta dnevno bi bacili pogled na nju. – Brzo bi se vratili kući ili na radno mjesto kad bi je tamo zaboravili. – Upotrijebili bi je da razveselimo prijatelje nekom […]