Sv. Ivan Krstitelj

Iako je 24. lipnja blagdan Rođenja sv. Ivana Krstitelja ove godine ga slavimo 23. lipnja jer je Svetkovina Srca Isusova ove godine pala 24. lipnja. On je ukazao na Isusa kao Jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. Svoje je učenike uputio da više ne slijede njega, nego Onoga koji je došao i kojemu on nije dostojan […]