Molitva Presvetom Srcu Isusovu izvoru svakoga dobra

Presveto Srce Isusovo,

izvore svakoga dobra,

ja Ti se klanjam,

vjerujem u Te,

ufam se u Te,

ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.

Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,

učini ga poniznim,

strpljivim,

čistim

i da u svemu odgovara Tvojim željama.

Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.

Štiti me u opasnostima,

tješi me u nevoljama i žalostima.

Udijeli mi zdravlje tijela,

blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti.

Amen.