Umjetno cvijeće i grobovi najmilijih

U našoj kršćanskoj kulturi prisutan je običaj ukrašavanja počivališta pokojnika cvijećem. Taj vrlo simboličan čin povlači i neka pitanja. Kao na primjer, što se sve htjelo na taj način izraziti? Na tragu traženja odgovora na ovo pitanje, čini mi se prikladnim tumačenje da  donoseći svježe mirisno cvijeće na sam sprovodni obred i na grobove, najprije […]