Posipanje pepelom u I. korizmenu nedjelju

U prvu korizmenu nedjelju u našoj Misiji na kraju sv. misa redovito se obavljao obred pepeljanja u svim crkvama osim u Kölnu u kojem je pepeljanje obavljeno na Pepelnicu.

Tako je bilo i ove godine!

U Bonnu i Leverkusenu, te u Bielsteinu i Bergheimu na kraju sv. misa obavljan je obred pepeljanja..

Posipanje pepelom simbolizira našu ljudsku prolaznost (“Čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah vratiti”) i poziva nas na obraćenje koje se lakše postiže kroz post i pokoru.

 

FDŠ