Uskrsni ponedjeljak u našoj Misiji

Na Uskrsni ponedjeljak, 5. travnja u našoj Misiji slavljene su sv. mise u Leverkusenu i Bonnu u 10:00 sati, a u 12:00 sati.

I na ovaj dan se okupio lijep broj vjernika koji je htio svojim slavljem naglasiti važnost i snagu Uskrsa.

U uskrsnoj osmini svaki dan se na sv. misama recitira Slava Bogu na visini i nema posta. Kad se moli Gospoina krunica, mole se Slavna otajstva.