Ovaj tjedan su jesenske kvatre koje su posvećene molitvi za duhovna zvanja

Zimske kvatre, pred Božić (uvijek dolaze u tjednu kad kvatrena subota padne 16. prosinca ili u neki od prethodnih dana, koji prethode tom datumu. Posvećene su kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za primljena dobročinstva.

Proljetne kvatre dolaze na početku korizme, a njihove nakane su pokora i obraćenje.

Ljetne kvatre dolaze nakon Pedesetnice (Duhova) i posvećene su molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod zemlje.

Jesenske kvatre, koje dolaze sredinom rujna, posvećene su molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži.

Zbog toga vas u ovom tjednu (20. – 26. rujna) pozivamo da još više molite i postite na tu nakanu kako bi dragi Bog pozvao u svoju službu što više dobrih svećenika, redovnika i redovnica koji će raditi u Njegovom vinogradu na dobrobit cijelog svijeta.