Za koga je sve obvezatan vjeronauk?

Iako je vjeronaučna godina počela krajem kolovoza neki se još nisu prijavili za vjeronauk koji je obvezatan za Prvu Svetu Pričest i Krizmu.

Zato oni koji budu tek sad dolazili na vjeronauk za sakramente ne mogu se više uključiti među svoje vršnjake, nego prvu grupu pripravnika za sakramente pričesti i krizme.

Naime ovo je već druga godina kako priprava za sakramente traje dvije godine.

 

Rapored za vjeronauk :

 

Köln (Misijske prostorije)

Subotom u 10 sati za 2. razred (vodi s. Bora)

Subotom u 10 sati za prvopričesnike (4. razred) (vodi s. Renata)

Subotom u 10 sati za krizmanike (9. razred) (vodi fra Denis)

Subotom u 11 sati za prvopričesnike (3. razred) (vodi s. Renata)

Subotom u 11 sati za 8. razred (vodi fra Denis)

Subotom u 11 sati za 6. i 7. razred (vodi s. Bora)

 

Bonn (St. Remigius, Brüdergasse 8, 53111 Bonn)

subotom u 15:00 sati za prvopričesnike (4. razred) (vodi s. Renata)

subotom u 15:00 sati 8. razred (vodi fra Denis)

subotom u 16:00 sati 3. razred (vodi s. Renata)

subotom u 16:00 sati krizmanici 9. razred (vodi fra Denis)

 

Leverkusen (St. Antonius, Kleinekirche, 51373 Leverkusen)

četvrtkom u 17:00 sati za 3. razred (vodi s. Renata)

četvrtkom u 17:00 sati za 8. razred (vodi fra Denis)

četvrtkom u 17:45 sati za prvopričesnike 4. razred (vodi s. Renata)

četvrtkom u 17:45 sati za krizmanike 9. razred (vodi fra Denis)