Što slavimo na svetkovinu Svih Svetih?

Crkva 1. studenog obilježava svetkovinu Svih Svetih – i onih poznatih u tolikim spomendanima, blagdanima i svetkovinama tijekom godine, ali i onih nepoznatih većem broju ljudi.

 

Podrijetlo ovog blagdana seže u IV. stoljeću kada se u Antiohiji slavio blagdan svih svetih mučenika na prvu nedjelju po Duhovima. U VI. je stoljeću isti blagdan na isti dan uveden i u Rimu.

Papa Bonifacije IV. ustanovio ga je na 13. svibnja.

100 godina kasnije Papa Grgur IV. odredio je 835. da se 1. studenoga u cijeloj Crkvi na svečani način slavi spomen Svih Svetih.

Blagdan Svih Svetih je zapovjedani u Katoličkoj Crkvi.

To je spomen svih svetaca, proglašenih i neproglašenih, koji su svoj život proživjeli na čast Bogu, u duhu i po zahtjevima evanđelja i na korist bližnjima. Vjerujemo da su oni u Nebu i od njih tražimo da nas zagovaraju i sjećamo ih se.

To sjećanje je poticaj na razmišljanje o svetosti kojoj vjernici trebaju težiti u svojem životu, ali i na molitvu za pokojne, kao i za njihovu duhovnu pomoć.