Sv. misa je najveći dar, vrijednost i bogastvo koje imamo

KATEHEZA O SAKRAMENTU EUHARISTIJE – Danas ću vam govoriti o euharistiji koja, zajedno s krštenjem i potvrdom, zauzima središnje mjesto u “kršćanskoj inicijaciji” i predstavlja izvor samoga života Crkve, istaknuo je Sveti Otac. Iz toga sakramenta ljubavi, naime, proizlazi svaki autentični hod vjere, zajedništva i svjedočenja. Ono što vidimo kada se okupljamo da slavimo euharistiju, misu, već nam […]