Danas započinje devetnica Gospi od Zdravlja

U ovoj devetnici molimo Gospu od Zdravlja za sve svoje potrebe, osobito za zdravlje duše i tijela.   O, Marijo, Majko od Zdravlja, Lijeku bolesnih, Utočište grješnika, Utjeho ugroženih, udijeli nam posebnu zaštitu u našim potrebama, kako si obećala svojoj djeci. Pouzdajući se u beskrajnu milost Tvoga Sina, Isusa Krista, koji je rekao: ‘Molite i […]