Može li Sotona čitati ili znati naše misli?

ODGOVOR Kršćani imaju tendenciju misliti ako Bog, koji je nadnaravno biće, može čitati naše misli, onda to može i Sotona, koji je također nadnaravno biće. No, Sotonine moći nisu jednake Božjima. Sotona je stvoreno biće, nema Božanske moći i atribute već je biće s ograničenjima. Međutim, iako Sotona ne može čitati naše misli, on je […]