Nedjelja Dobrog Pastira – poziv na molitvu za duhovna zvanja

Danas Crkva posebno moli za nova svećenička i redovnička zvanja koja će poput Isusa koji je to prvi činio, a zatim poput sv. Petra i drugih apostola, sv. Pavla i drugih navjestitelja Radosne vijesti pozivati na obraćenje i vjeru u Evanđelje, te primanje sile odozgor, tj. Duha Svetoga kojeg primamo po krštenju i pristupanjem u Crkvu.

Nakon što je Isus uskrsnuo apostoli od strašljivaca postaju hrabri navjestitelji Isusa Krista za kojeg su spremni dati svoj život.

Ali prije svega Isus je nas ljubio i dao svoj život za nas.

I mi smo dužni dati svoje živote jedni za druge!

Danas je velika potreba za svećenicima, redovnicima i redovnicama, za onima koji će svoj cijeli život posvetiti u službi Bogu i čovjeku.

Isus govori da je žetva velika, a radnika malo i da zato trebamo moliti Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju! (Usp. Lk 10,2)

Neka nas ove Isusove riječi potaknu da još više molimo za nova svećenička i redovnička zvanja. Da Bog pozove u svoju žetvu one koji će propovijedati njegovu Radosnu vijest, pozivati ljude na obraćenje i privoditi spasenju.

 

Tekst: FDŠ