Sv. Benedikt- zaštitnik Europe

Osnivač benediktinskoga reda i jedan od najvećih velikana zapadnoga redovništva. Krilatica sv. Benedikta glasi: „Ora et labora – Moli i radi!“ Poznato je i njegovo drugo geslo: „Odložite mačeve!” Zaštitnik je Europe. Prije šest dana proslavili smo suzaštitnike Europe, svetu braću Ćirila i Metoda, a 11. srpnja slavimo zaštitnika Europe sv. Benedikta. Iako se blagdan stoljećima slavio […]