Nova civilizacija – civilizacija bez čovjeka

Danas se u ovome globalnom svijetu polako stvara jedan novi čovjek i jedna nova civilizacija. A da bi se to stvorilo mora se ukinutu židovsko-kršćansko shvaćanje čovjeka i njegove spolnosti. Na tome rade kojekakve međunarodne organizacije koje podupiru i obilno financiraju Ujedinjeni narodi, Europska unija i njihovi moćni lobiji. Oni traže da se ta njihova […]