Kroz listopad upoznajmo se bolje s Gospom: Marija u Svetom pismu

Svetopisamska svjedočanstva o Mariji, Isusovoj majci su skromna. Rođena je u židovskom narodu, u Nazaretu, od roditelja Joakima i Ane. U Nazaretu prihvatila Božji poziv. Začela po Duhu Svetom. U Betlehemu rodila Isusa. U Jeruzalemu ga prikazala u Hramu. Bježi s Josipom i djetetom u Egipat. Vraća se živjeti u Nazaret. U Kani Galilejskoj je na početku djelovanja svoga Sina. S njim je pod križem […]