Prva subota u mjesecu: žena nad svim ženama!

Marijina snaga, ono je što strahovito nedostaje ženama ‘novog doba’. Dan žena je popularan dan. Prisjetili smo se mnoštva žena, ali svi kao da su pomalo zaboravili ženu nad ženama. Majku Isusovu. Izabranu iz mnoštva za majku Boga. Bezgrešnu. Kreposnu. Šutljivu. Poniznu. Punu vjere. Potpuno različitu od ideala koje ovaj svijet nudi i po kojima […]