Gdje u Bibliji piše da je Isus doista pravi Bog?

Katekizam Katoličke Crkve (KKC) koji na više mjesta govori o temeljnim istinama naše vjere, a među njima je i to da je Isus Krist »pravi Bog i pravi čovjek«, kako molimo i u Vjerovanju. Tako u poglavlju »Vjerovati u Isusa Krista, Sina Božjega« u broju 151 KKC-a, koji se poziva na evanđeliste Marka, Mateja i […]