Najljepši citati bl. Alojzija Stepinca

Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja. Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti. Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist. Rase i narodi su Božje tvorevine. Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i […]