Stvari koje su učinile Isusa ljutim, a čine to i danas

Biblija kaže „Srdite se, ali ne griješite!“, i tijekom svoga života Isus je izrazio pravedničko osuđivanje u ključnim trenucima, da bi nas podučio svojim vječnim poukama. Ovo je šest problema srca koji su uzrokovali Isusovu jutnju.

  1. Licemjerje

Isus je bio strog prema onima koji su se izvana pretvarali pobožnima, a čija su srca bila daleko od Boga. Obraćajući se gomili rekao je: „Ili kako možeš reći bratu svojemu: “Daj da izvadim trun iz oka tvojega, a eto brvno u oku tvojemu? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega! Tada ćeš vidjeti, kako da izvadiš trun iz oka brata svojega.” (Matej 7,4-5) Prije nego optužimo druge ljude, prvo trebamo pogledati sebe, a tek onda, s milošću Božjom, pristupiti drugima.

  1. Pohlepa

Ništa nije očigledniji dokaz Isusove srdžbe, nego kada je istjerao trgovce. Korištenje crkve kao sredstvo ekonomske aktivnosti, a ne za duhovnu dobrobit, ukazuje na pokvareno srce koje štuje novac. Isus je prozreo kroz njihova srca i uvidio da nisu u hramu kako bi susreli Boga, nego kako bi zaradili od onih koji dolaze ponuditi žrtvu Bogu.

  1. Mlakost

Isusova je želja da ljudi duboko žive svoju duhovnost i da ne budu neodlučni: „Znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć, O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih.“ (Otkrivenje 3,15-16). Isus želi da je u svojoj duhovnosti uvijek napredujemo prema životu u Bogu. Osrednja vjera obeshrabruje jer demonstrira vjernika koji nema volje i odlučnosti da bi se posvetio duhovnosti… i postaje ustajala voda.

  1. Tvrdoća srca

U Markovom Evanđelju 3,5 stoji: „Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih unaokolo i reče čovjeku: ‘Pruži ruku svoju!’ On je pruži, i ruka je njegova bila opet zdrava.” Umjesto da govore o čudesnom Božanskom ozdravljenju, prolaznici su optužili Isusa što je činio “dobra djela” subotom. Njihova odanost zakonu onemogućila im je da imaju ispravna srca pred Bogom.

  1. Nadmoć

Pismoznanci i farizeji su bili u posebno lošim odnosima s Isusom tijekom njegovog poslanja, jer su ljudima postavljali duhovne zahtjeve koje ni oni sami nisu mogli ispuniti. „Oni vežu bremena teška i nesnosna i meću ih ljudima na pleća; a sami neće da ih prihvate prstom svojim.“ Srce koje ima očekivanja nad drugima koja nisu od Boga promiču učenja koja potiču od ljudi, a ne Svetu Riječ Božju.

  1. Duhovni ponos

Isus je zahtijevao da ljudi prinesu svoje molitve, post i darove Bogu u tajnosti. Upozoravao ih je da ne budu poput onih koji to rade samo kako bi ih vidjeli i hvalili drugi. Uobraženost sprječava protok Božje moći kroz vaš život jer ono umanjuje vašu sposobnost da budete ponizni i da se predate Božjoj moći.

Izvor: Beliefnet.com; Prijevod: Ida R.