Ako ste preskočili devetnicu možete moliti trodnevnicu u čast bl. A. Stepinca

Kako moliti trodnevnicu u čast blaženog Alojzija Stepinca?
Potrudite se moliti ovu trodnevnicu 7,, 8. i 9. dana u mjesecu. Ukoliko je moguće na 10. dan u mjesecu prisustvujte Svetoj misi, a po mogućnosti i Svetoj pričesti. (Crkva slavi bl.Alojzija Stepinca 10.veljače )
Način obavljanja trodnevnice:
1. Izmolite uvodnu molitvu
2. Pročitajte razmatranje: 7 – prvi dan, 8 – drugi dan,9 – treći dan
3. Litanije blaženog Alojzija Stepinca
4. Molitva u čast blaženog Alojzija Stepinca
5. Oče naš ……. Zdravo Marijo ……… Slava Ocu

U jednom svom pismu, upućenom iz Krašića 28.lipnja 1958.godine dr. Ivi Andresu, koji ga je svojim pismom molio da ga preporuči u svojim molitvama, blaženi Alojzije Stepinac piše:
“Preporučit ću u molitvi stvar za koju me molite Gospodaru života, koji znade i može pomoći i onda, kada ljudi ne znaju dalje. Štoviše, praksa je Božja – gdje čovjek završava, Bog počinje!”
Moleći zagovor blaženog Alojzija Stepinca, molimo s čvrstom vjerom da mu je Bog dao moć te može i u nebu zagovarati one koji mole njegov zagovor kod svemogućeg Boga.

UVODNA MOLITVA
( Moli se svaki dan prije razmatranja)

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u naša srca sa svojom milišću i svetom ljubavi,
i daj nam krepost vjere, da milošću božjom tvrdo držimo za istinu sve što je Bog objavio
i što nam po svojoj Crkvi predlaže vjerovati, ne zato što bismo naravnim razumom spoznali istinitost objave, već zato što nam je to Bog objavio, koji ne može prevariti niti prevarem biti.
Daj nam krepost ufanja, da po zaslugama Isusa Krista i po Božjoj dobroti, svemogućnosti i vjernosti očekujemo vječni život i sve potrebne milosti što ih je Bog obećao onima koji dobro čine.
Daj nam krepost ljubavi da ljubimo Boga iznad svega radi njega samoga, a sebe same i bližnjega svoga poradi Boga. Amen!
Gospodine Isuse Kriste, “daj da vjera moja uvijek življe sja, da se ufam u te, da te ljubim ja! ”
Unaprijed Ti zahvaljujem za uslišanu prošnju po zagovoru blaženoga Alojzija Stepinca. Jednako Ti zahvaljujem, ako me i ne uslišaš, jer znam da si ti sama ljubav i dobrota i želiš samo moje istinito dobro i moj vječni spas. Amen.

PRVI DAN
BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC ČOVJEK ŽIVE VJERE

Blaženi Alojzije Stepinac posjedovao je bogoslovnu krepost vjere u herojskom stupnju. Vjerovao je “u Boga i sve što je On rekao i što nam Sveta Crkva predlaže vjerovati, jer je on sama istina.” Bio je čovjek duboke i žive vjere. Vjerovao je ” u svemu Kristu Bogu svom, istine nad ovom nema istinom.” Pri kraju života mogao je u svojoj oporuci iz godine 1959. reći :” Dragom Bogu neizmjerna hvala za milost vjere, u kojoj nikad nisam kolebao.”
Vjera je život, predanje, uronjenje u Boga. Vjera nas čini spremnima da u svakom trenutku ispunimo Božju volju. Za blaženoga Alojzija vjera nije “list na stablu ljudskog života, nego je vjera korijen”, njegov život, njegova “druga narav”, njegova prava domovina. Vjera ga je pokretala na pastoralni rad. Iz vjere je crpio snagu za svoje odlučne nastupe, za borbu protiv neprijatelja Boga i Crkve, za pravo i dostojanstvo svakog čovjeka. Bio je doista “Pravednik koji iz vjere živi”.
Onaj koji nema vjere ne može podnijeti nikakve poteškoće. Naprotiv, čovjek vjere spreman je svaki čas umrijeti. Blaženi Alojzije znao je reći da ima i sto života, rado bi ih žrtvovao za svetu vjeru, za svetu Crkvu.
Najljepšu pohvalu njegovoj vjeri izrekao je papa Ivan Pavao II : “Blaženi Alojzije Stepinac ostavio je poseban primjer kršćanskog svjedočanstva. On je službu i navještanje Evanđelja ispunio prije svega svojom patnjom za Crkvu, a svoju poruku vjere zapečatio smrću. Draža mu je bila tamnica negoli sloboda, i to samo zato da bi obranio slobodu Crkve i njezino jedinstvo. Nije se strašio okova kako ne bi bile okovane riječi Evanđelja.”

Gospodine, umnoži nam vjeru, da po primjeru blaženog Alojzija i mi živimo iz vjere i spremni budemo sve žrtvovati, pa ako je potrebno i sam život, za vjeru. Amen.

DRUGI DAN
BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC ČOVJEK STAMENE NADE

Blaženi Alojzije Stepinac posjedovao je u punini bogoslovnu krepost nade “po kojoj čeznemo za nebeskim kraljevstvom i vječnim životom kao za svojom srećom, stavljajući svoje pouzdanje u Kristova obećanja i oslanjajući se ne na svoje sile, nego na pomoć milosti Duha Svetoga.”
Nazvan je “biskup nade”. U svoj biskupski grb, kao vodilju svoga biskupovanja, stavio je riječi psalmista:” In te, Domine speravi! – U te se, Gospodine uzdam!”.Pod tim geslom ujedinio je cijeli hrvatski narod, koji vidi u tome da “nastupa nova era”, “vjerski preporod i opće podizanje hrvatskog naroda.”
Bio je “prorok nade”. U teškim ratnim i poratnim danima, kad su i najveći idealisti klonuli i mislili da je sve propalo, da je komunizam konačno pobjedio, on budi nadu u srcima svećenika, redovnika, redovnica i vjernog puka. Sve potiče, i stare i mlade, na optimizam.
Iz svog zatočeništva, u vrijeme dok se njegov život gasi u teškim tjelesnim patnjama, on je pun nade u pobjedu Božje stvari. U svojim pismima iz Krašića najviše potiče naslovnike na nadu, pouzdanje, optimizam. Evo nekih odlomaka:
“Čuvajte neograničeno pouzdanje u Boga. Time iskazujemo veliku čast Bogu, jer mu i tako drugo ne možemo dati.”
“Daleko od vas svaki pesimizam, svaka malodušnost ! Ja mislim da Boga dragoga najviše vrijeđamo premalenim pouzdanjem u Njegovu moć i dobrotu !”
“Katolik malodušnik za mene je jedan monstrum, i da ne zaslužuje imena katolik.”
“Tjerajte kao kugu od naše mladeži svaku malodušnost, jer je nedostojna katolika.”
“Ako se hoćete najviše dopasti Bogu, ufajte se kao Abraham i protiv nade !”
“Nikada mjesta malodušnosti, došlo što mu drago. Ništa nije propalo, kad Bog ne umire nikada. Sačuvajte i dalje vedri optimizam.”
“Sačuvajte neograničeno pouzdanje u Boga.”
“Ne pokolebati, a niti nadu postaviti u američke rakete. Bog i nitko drugi, jest naša nada i naše ufanje. Tko u Boga postavi nadu, sto posto je siguran u pobjedu dobre istine.”
“Nemojte nikada uvrijediti dragoga Boga malodušnošću ! ”
“Bog skriva ulje svoga milosrđa u posudicu pouzdanja. Dakle, pouzdanje, pouzdanje !

Blaženi Alojzije živio je iz nade. Kršćanska nada “čuva od malodušja i podržava u svim časovima napuštenosti, štiti srce u iščekivanju vječnog blaženstva.”
Blaženi Alojzije bio je čovjek duboke nade. U svojoj prvoj oporuci iz godine 1939. nadodao je svojom rukom: “Budi vjeran do smrti i primit ćeš vijenac života. Dođi, Gospodine Isuse !”
Blaženi Alojzije živio je kršćansku mladost prvih vjernika, koji su željno iščekivali dolazak Isusov i zazivali: “Dođi, Gospodine Isuse!” – Maranatha!

Oče dobri, po zaslugama blaženog Alojzija Stepinca, daj nam stamenu nadu, da nikad ne klonemo pod teškim udarcima vlastite sudbine, da se nikada ne ugasi svijetlo radosti i pouzdanja u tvoje veliko milosrđe, da uvijek spremni čekamo tvoj dolazak. Amen!

TREĆI DAN
BLAŽENI ALOJZOJE STEPINAC APOSTOL KRŠĆANSKE LJUBAVI

Blaženi Alojzije ljubio je “Boga iznad svega radi njega samoga, a svoga bližnjega kao sama sebe iz ljubavi prema Bogu.” Bogoslovnu krepost ljubavi posjedovao je u herojskom stupnju. Bio je čovjek žive vjere koja je “ljubavlju djelotvorna”. Ljubav prema bližnjemu svjedoči istinitost naše ljubavi prema Bogu, kako uči apostol Ivan : “Rekne li tko „Ljubim Boga“, a mrzi brata svoga, lažac je. Jer tko ne ljubi brata koga vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.” To je „nova zapovijed“, nepoznata i u Starom zavjetu, očitovana u Isusu Kristu u riječi i životu. Moramo ljubiti sve ljude Kristovom ljubavi.
Blaženi Alojzije Stepinac ljubio je Boga svom dušom, cijelim bićem svojim. Ljubav prema Bogu poticala ga je da sve radi na slavu Božju, da se u svemu vrši Božja volja. To je davalo smisao njegovu životu i radu.
Ljubav prema Bogu posvjedočio je ljubavlju prema bližnjemu. Blaženi Alojzije ljubio je svoga bližnjega Kristovom ljubavlju. Nije mogao proći pokraj siromaha i bijednika a da mu ne pomogne. U njima je gledao svoju braću i prijatelje. Kao mladi svećenik obilazio je periferije grada gdje žive obitelji s brojnom djecom „na smetlištima starog sajmišta, u rupama zajedno sa štakorima i ostalom gamadi.“
Na njegov poticaj nadbiskup Bauer osniva, 25.11.1931.godine Caritas zagrebačke nadbiskupije. Caritas je stvorio izvanredna djela milosrđa i u ratnim godinama čudesna djela. Spasio je tisuće ljudi od gladi u pasivnim dijelovima zemlje, preko 12.000 djece spasio iz logora i očite smrti, pomogao tisućama logoraša i izbjeglica iz svih krajeva. Blaženi Alojzije bio je uvijek duša Caritasa i njegov najveći dobročinitelj.
Kada su počeli pristizati izbjeglice i prognanici iz Njemačke da izbjegnu nacističke logore, plinske komore, strijeljanja, većinom Židovi, odobrio je osnivanje Odbora za takve odbjegle i prognane i sam se stavio na čelo te akcije.
U ratnom vihoru vrata nadbiskupskog dvora bila su otvorena svima bez razlike narodnosti, rase, svjetonazora. Našli su u njemu zaštitu i obranu progonjeni Hrvati i Srbi, Slovenci i Poljaci, Židovi i Romi…
U svakom patniku i stradalniku, u svakom siromahu i prognaniku vidio je ” Isusa koji u prilici krajnjeg siromaha kuca na vrata i srce “, prisjećajući se Isusovih riječi : ” Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste !”
Isticao je značajku kršćanstva, a to je Zakon ljubavi. U danima ratnog ludila, kada mržnja vlada u srcima i pretvara ljude u ” čopor divljih zvijeri, upravo onako kao što ljubav pretvara u raj “, blaženi Alojzije govori o ljubavi prema svakom, pa i prema krvnom neprijatelju.
Pozivao je u svojim govorima, a posebno u svojim pismima iz krašićkog zatočeništva na praštanje i pomirenje, na ljubav i molitvu za neprijatelje. Sam prednjači u tome. U svoje tri oporuke moli za “oproštenje ako je koga uvrijedio ili mu što nažao učinio “. Sa svoje strane “od srca opraštam svim svojim neprijateljima i progoniteljima kako nas je učio Krist Gospodin “.
Ljubav prema “krvavom i bezdušnom progonitelju ” istaknuo je i blaženi papa Ivan XXIII. na misi zadušnici u bazilici Svetog Petra u Vatikanu : ” Nemojmo zaboraviti ozbiljan poziv u njegovoj oporuci, kojim nas potiče da postojano opraštamo i promičemo mir. Kako je nježna, kako je ganutljiva njegova prošnja kojom moli oproštenje, ako je možda bilo koga – usprkos čistoj i dobronamjernoj nakani – za života pa i samo malo uvrijedio ! Kako je uzvišeno, što je ponovio riječi umirućeg Isusa: Oprosti im jer ne znaju što čine – u prilog onima koji su mu nanijeli tako nepravedne patnje.
Plemenita je ta tvrdnja : ” Ne znaju što čine ! ” Ona je tajna velike sućuti koja tragičnim bljeskom prodire u tajne čovječje izopačenosti i shvaćanja pojedinačnog kao i zajedničkog života, čemu smo svi i svjedoci.”
To će istaknuti i papa Ivan Pavao II. povodom proglašenja blaženim Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, 3.listopada 1998.godine. ” Blaženi Alojzije Stepinac sa mnoštvom mučenika fašizma, nacizma i komunizma snažno poziva na praštanje i pomirbu. Oprostiti i pomiriti se znači priznati bratom čak i onoga koji nam je nanio zlo, znači ne dopustiti da nas pobijedi zlo, nego zlo svladati dobrim.”

Daj nam, Gospodine, nasljedovati blaženog Alojzija Stepinca, da umijemo i neprijatelje ljubiti i moliti za svoje progonitelje. Amen!

LITANIJE BL.ALOJZIJA STEPINCA, BISKUPA I MUČENIKA

Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se,

Oče nebeski Bože ! Smiluj nam se !
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih,

Sveta Marijo ! Moli za nas !
Bl. Alojzije Stepinče,
Pastiru siromašnih,
Hrabri svjedoče Božje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kršćanske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vječnosti,
Jasni svjetioniče u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,
Blaga roso duhovnih darova,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,
Navjestitelju Božje istine,
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tješitelju nevino osuđenih,
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,
Uresu crkvenoga zajedništva,
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Protivniče svake nepravde,
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,
Propovjedniče pravednosti,
Gorljivi tražitelju pomirenja,
Revni graditelju sloge među narodima,
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,
Potporo slabih i odbačenih,
Neumorni suputniče klonulih,
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,
Postojani stožeru u našim kušnjama,
Nesebični darivatelju primljenih dobara,
Promicatelju istinskoga domoljublja,
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Oprosti nam, Gospodine !
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Usliši nas, Gospodine !
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta ! Smiluj nam se, Gospodine !

Moli za nas, blaženi Alojzije.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Gospodine, Bože naš, ti si bl.Alojziju Stepinucu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA U ČAST BL.ALOJZIJA STEPINCA, BISKUPA I MUČENIKA

Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost
Čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti za njega sve do mučeničke smrti.
Pomozi nam slijediti njegovo primjer i njegov nauk
da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio
sve do darivanja vlastitog života za nju.
Njegova živa vjera u Isusa Krista i postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama života na putu vječnoga spasenja.
Po njegovu zagovoru udijeli milost svoga blagoslova našim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim pripravnicima, našim obiteljima, da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim i brojnijim životima.
Budi utjeha svim starijim osobama te pomoć bolesnicima i patnicima.
Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i vanjskih tijela. Udijeli milost svećeničkih i redovničkih zvanja našoj župi, našoj biskupiji i Crkvi u Hrvata.
Po njegovu zagovoru udijeli mi milost ….
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Oče naš, Zdravo Marija, Sveta Marijo, Slava Ocu

MOLITVA
Gospodine Bože, ti si sluzi svome Alojziju kardinalu Stepincu udijelio milost,
ne samo vjerovati u Isusa Krista nego i trpjeti za njega neustrašivim apostolskim žarom i ljubavlju prema Crkvi.
Udijeli i nama jakost u ispovijedanju iste vjere i postojanost u trpljenju za nju.
Proslavi slugu svoga čašću oltara da nam bude primjer i zagovornik u borbama života na putu vječnoga spasenja.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

_________________
“Ne boj se, jer ja sam te otkupio;
imenom sam te zazvao: ti si moj!”
( Iz 43, 1-2 )