Sv. Joakim i Ana

Roditelji Blažene Djevice Marije.

26. srpnja slavimo svetog Joakima i Anu. Sveti Joakim i Ana su, prema tradiciji, roditelji Blažene Djevice Marije. Ne spominju se u Evanđeljima ni drugdje u Svetom pismu, tako da sve što o njima znamo dolazi iz crkvene predaje i apokrifnih spisa, prvenstveno Jakovljeva evanđelja, apokrifnog spisa iz drugog stoljeća.

Prema tome spisu, anđeo je Joakimu i Ani navijestio da će postati roditelji Blažene Djevice. Marijina majka jedna je od rijetkih žena koje se spominju i u Kur’anu, premda ne imenom. Prema predaji, Ana se udavala tri puta: prvi put za Joakima, drugi put za Kleofu te treći put za Solomona. Sa svakim je dobila kćer, od kojih se svaka zvala Marija: Marija, majka Isusova, Marija Kleofina i Marija Saloma. Prema istoj predaji, Elizabeta, majka Ivana Krstitelja, bila joj je nećakinja, kći njezine sestre.

Već od petog stoljeća posvjedočeno je vjerovanje da je Ana Mariju začela bezgrešno, što je konačnu potvrdu dobilo u dogmi o Bezgrešnom Začeću. Svetu se Anu najprije počelo štovati na Istoku, dok je njezin kult na Zapad došao relativno kasno. Navodne relikvije svete Ane prenesene su u osmom stoljeću u Carigrad, gdje su se čuvale u crkvi Božanske Mudrosti (Sveta Sofija). Kasnije su ih križari odande odnijeli te su raspoređene u brojne europske crkve.

Sveta Ana zaštitnica je neudanih žena, kućanica, rodilja, rudara, mornara, pomoćnica kod oluja te zaštitnica mnogih zemalja i gradova. Često se prikazuje i u umjetnosti, najčešće s Marijom i malim Isusom.

 

Preuzeto s: hkm.hr